Parkering och regler

Du kan antingen hyra en vanlig parkeringsplats eller parkeringsplats med motorvärmaruttag. Även garage finns att hyra på vissa områden. Där det är fullt kan man ställa sig i kö. Hör av dig till kundservice om du önska hyra parkeringsplats.
Bilvrak får absolut inte parkeras i garage eller på parkeringsplatser. Besöksparkeringar är bara avsedda för tillfälliga gäster i 24 timmar (om inte annat anges) och inte för regelbunden parkering. Som hyresgäst har du inte rätt att använda besöksparkeringarna. Felaktigt användande av besöksparkeringen kan leda till parkeringsböter.
Det är inte tillåtet att parkera på innergårdarna man får endast köra in bilarna vid flytt eller avlastning och bilen får inte stå kvar längre än nödvändigt. Det är ytterst viktigt att bilar ej parkeras på gårdar av säkerhets skäl så att räddningsfordon kan komma fram vid behov. Felparkerade bilar kan anmälas till parkeringsbolaget.
Om någon tagit din parkering ringer du parkeringsbolaget Aimo Park på telefon 0771-96 90 00 och anmäler det. Uppger du samtidigt din bils registreringsnummer får du tillstånd att använda gästparkeringen. Använder du gästparkeringen utan att först ringa parkeringsbolaget är risken stor att du får böter. Överträdelse av parkeringsreglerna kan leda till böter.
Om du vill bestrida en parkeringsbot, kontaktar du parkeringsbolaget.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se