Snöröjningsplan


Snöröjning och halkbekämpning sker med dels egen personal, med eller utan maskin och dels med entreprenör. Egen personal arbetar i första hand 07:00-16:00 vardagar. Snöröjning skolor påbörjas normalt 04:00. Naturligtvis anpassas utförandet till snöfallets längd och omfattning.
Utöver av Nykvarnsbostäder ägda fastigheter sker snöröjning också i Nykvarns centrum och ytor som kräver handröjning på tre skolor tillhörande Nykvarns kommun.
Snöröjning påbörjas normalt vid 5 cm snötäcke. Halkbekämpning sker i så nära anslutning som möjligt till plogning.
Halkbekämpning sker även löpande vid behov.
Snöröjning och halkbekämpning sker normalt i enlighet med nedanstående plan.


Entreprenör, både maskinell och manuell anlitas för:

Åshöjdsvägen 18-50, Parkering
Dahlbergsväg 2-8 Parkering, område
Gammeltorpsvägen 5A-E Parkering
Gammeltorpsvägen 1B-F Väg-slinga, trappor
Stenkullevägen 2A-D Väg, Parkering, område
Lundavägen 20
Skogsvägen 1, 1B, Parkering, område
Järnavägen 10-14, Parkering, område
Åshöjdsvägen området 1-58
Maskinförarevägen 52-60, parkering, område
Norra Stationsvägen 12-16, gårdar/vägar

Samtliga skolor, Förskolor, LLS-Boende, HVB-boende, Lugnet,
Hökmossbadet-Parkering

 
Maskinell snöröjning med egen personal utförs på:

Skogsv 3-15
Skogsv 17-27
Skogsv 1B
Järnavägen 10-14
Stenkullev 2
Lundavägen 20
Gammeltorpsv 1
Gammeltorpsv 5
N:a Stationsv 12-16
Dahlbergsväg 2-8
Åshöjdsvägen området 1-58
Maskinförarevägen 52-60
Norra Stationsvägen 12-16

                            
Manuell snöröjning med egen personal utförs på:

Turingeskolan, entréer
Björkestaskolan, entréer
Lillhagaskolan, entréer + lastkaj c-huset
Centrum, entréer. förutom Kommunhus, bibliotek, butiker i samma byggnad.
Skogsv 1, gångväg och trappa
Skogsvägen 1B, port
Järnavägen 10-14, portar
Skogsv 3-15, portar
Skogsv 17-27, portar
Stenkullev 2, loftgångar
Järnav 5-7, portar
Lundav 20, port
Gammeltorpsv 1, portar
Gammeltorpsv 5, portar
Dahlbergsväg 2-8, loftgångar
Norra Stationsvägen 12-16, portar


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se