2021-03-04

På gång på Skogsvägen 3-27

Eftersom husen och flera av lägenheterna på Skogsvägen 3-27 har stort behov av renovering har Nybo undersökt olika alternativ för att möta detta.

Vi har bland annat tittat på vad det skulle innebära att genomföra en fullständig renovering av fastigheten/byggnaderna och har sett att kostnaden är nästintill lika stor som att bygga helt nya hus.

Genom att bygga nytt kan vi även nå högt ställda krav på energieffektivitet och förbrukning vilket är i linje med våra egna och Nykvarns kommuns miljömål. Helt nya hus och lägenheter skulle också möjliggöra en ordentlig standardhöjning och öka tillgängligheten med hissar i alla hus!

Nybos styrelse har därför tagit ett beslut om att bygga 105 helt nya lägenheter på samma plats. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut senare under våren.

Projektet beräknas kunna starta under senhösten 2021 och byggnationen kan i så fall vara klar till slutet av 2023.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se