Om Nybo

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun.
Vi har cirka 560 lägenheter i vårt bestånd och förvaltar kommunala fastigheter och lokalerna i Nykvarn.

Vår ambition är att vara ett attraktivt boendealternativ genom öppenhet, omtanke och affärsmässighet. Nybos målsättning är att erbjuda dig ett tryggt boende i Nykvarn med en hög servicenivå.
Vi hoppas att du ska trivas hos oss och tar tacksamt emot synpunkter på hur vi kan bli bättre.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se