Fastighetsservice på fastigheter, bostäder och kommunala verksamhetslokaler

På fastighetsavdelningen arbetar vi med fastighetsskötsel, reparationer och underhåll av våra och andras fastigheter. Verksamheten omfattar även förvaltning av kommunens verksamhetslokaler ex. förskolor, skolor och äldreboenden.

Utöver avdelningens egen personal så samarbetar vi med andra avdelningar inom bolaget och med ett antal underentreprenörer. Det går alltid att få information om vilka som utför ett visst arbete, så tveka inte att kontakta kontoret eller felanmälan om ni undrar om någon avisering eller behöver information.

Våra åtaganden mot kunderna har en stor bredd, och vi bemödar oss om att försöka hantera det mesta som kan uppstå.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se