Skicka fakturor till oss

Hållbarhet är viktigt för oss på Nybo

Som leverantör är du från och med den 1 april 2019 skyldig att skicka dina fakturor elektroniskt till oss. Detta gäller alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av LOU och omfattar även direktupphandling.

Använd helst e-faktura

Vi vill att våra leverantörer i första hand använder e-faktura, även för de äldre upphandlingar som i nuläget inte omfattas av lagkravet. Ofta finns e-fakturakravet med även i avtal ingångna före de 1 april 2019 när lagen om elektronisk fakturering trädde i kraft.

Referens

Det är viktigt att din faktura innehåller en korrekt referens. Kontakta din beställare om du är osäker vilken referens som gäller. Vi förbehåller oss rätten att returnera din faktura om referensen inte är korrekt. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor eller andra avgifter på fakturor som returnerats på grund av att uppgifter saknas.

Så här ska du placera din referens

För Peppol bis 3

Referens: cbc:BuyerReference

Arbetsordernr: (t.ex. 22-51541)

cac: ContractDocumentReference

Så här skickar du fakturor till oss:

 

1. E-faktura

Vi tar i första hand emot e-fakturor via PEPPOL-nätverket. Nybos elektroniska adress i PEPPOL är bolagets organisationsnummer (0007: 5565772323)

 

2. Pdf-faktura

Du kan undantagsvis skicka din faktura via e-post. Tänk på att alla bilagor måste finnas med i samma fil som fakturan. Fakturan Skickas till faktura@nybo.se.
OBS! En pdf per faktura!

 

3. Svefaktura & Övrigt

GLN: 7340109105484

VAN- operatör: Tieto Sverige

Operatörs ID: TIETOSE

 

Kan ni som leverantör inte skicka e-faktura eller pdf-faktura, vänligen återkom till oss för vidare diskussion.

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun