Drift - Gata, park, fritidsanläggningar, vatten och avlopp

Driftavdelningen är verksam inom följande områden

  • Vinterväghållning (läs mer om Snöröjning och sandning
  • Gatubelysning
  • Vatten och avlopp
  • Parker
  • Naturreservat
  • Dammreglering
  • Badplatser
  • Lekplatser
  • Isbanor

Vi har även personal som ligger i beredskap för att kunna hantera oplanerade akuta händelser. 

 

 

Ansvariga för driften: 

Patrik Lindqvist, Driftchef
patrik.lindqvist@nybo.se

Alexander Larsson, Arbetsledare Gata och VA 
alexander.larsson@nybo.se

 

 

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun