Information och kommunikation

INTERNT
Efter varje tertial sammanställs en intern rapport där utfall och prognos redovisas. Nybo har även ett veckobrev där alla anställda uppdateras veckovis med intern och extern information.

Varje enhet har månadsvisa arbetsplatsträffar där arbetsmiljön, ekonomi, mål och handlingsplanerna följs upp.

EXTERNT
Uppdatering av hemsidan sker ständigt så att alla hyresgäster och andra intressegrupper ska kunna följa utvecklingen av bolaget.

UPPFÖLJNING
En internkontroll sker årligen av våra externa revisorer för att säkerställa att den interna kontrollen är effektiv. Förutom den ekonomiska uppföljningen görs även extern uppföljning av bolagets internkontrollarbete av Nykvarns kommun.

 

 

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun