Organisation

ORGANISATION

Genomförandet av den operativa verksamheten sker inom bolagets organisation enligt följande:

  • Kund ansvarar bland annat för Kundservice, uthyrning.
  • Fastighets har det totala ansvaret för daglig drift och förvaltning, underhåll och nyproduktion, samt driftnetto, myndighetskrav och energifrågor.
  • Projektavdelningen ansvarar för genomförandet av alla projekt, från underhåll till nyproduktion.
  • Lokalvårdsavdelningen ansvarar för all lokalvård inom det egna beståndet och kommunens verksamhetslokaler.
  • Driftavdelningen ansvarar uppdragen Gata, VA, Park och Kultur & fritid.

Därutöver finns stödenheter för hr, verksamhetsutveckling och ekonomi.

I Nybos ledningsgrupp ingår vd, verksamhetsutvecklingschef, driftchef och hr.

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun