Fastighetsförvaltning och service

På fastighetsavdelningen förvaltar vi dels våra egna fastigheter och dels kommunens verksamhetslokaler, t.ex. förskolor, skolor och äldreboenden. Vi arbetar arbetar tillsammans i ett team med fastighetsskötare och reparatörer. Vi planerar och utför även underhåll i våra egna och kommunens fastigheter. 

Vi samarbetar självklart med andra avdelningar inom bolaget och med olika underentreprenörer. 

Vi som ansvarar för fastighetsförvaltning och service

Elina Larsson, förvaltare bostäder
elina.larsson@nybo.se

Bilden visar konturerna av ett ansikte (vi saknar bild på personen)

Mikael Riise, förvaltare verksamhetslokaler
mikael.riise@nybo.se

 Bilden visar konturerna av ett ansikte (vi saknar bild på personen)

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun