Fastighetsförvaltning och service

På fastighetsavdelningen förvaltar vi dels våra egna fastigheter och dels kommunens verksamhetslokaler, t.ex. förskolor, skolor och äldreboenden. Vi arbetar arbetar tillsammans i ett team med fastighetsskötare och reparatörer. Vi planerar och utför även underhåll i våra egna och kommunens fastigheter. 

Vi samarbetar självklart med andra avdelningar inom bolaget och med olika underentreprenörer. 

Vi som ansvarar för fastighetsförvaltning och service

Elina Larsson, förvaltare bostäder

Bilden visar konturerna av ett ansikte (vi saknar bild på personen)

Mia Ling, förvaltare verksamhetslokaler

 Bilden visar konturerna av ett ansikte (vi saknar bild på personen)

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-555 014 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun