Fastighetsförvaltning och service

Vi förvaltar dels våra egna fastigheter, dels kommunens verksamhetslokaler såsom förskolor, skolor och äldreboenden. Vi arbetar tillsammans i ett team med förvaltare, fastighetsskötare och drifttekniker. 
Vi agerar på felanmälningar som kommer in till oss och utför olika typer av tillsynsronderingar. Vi planerar och utför även underhåll i våra egna och kommunens fastigheter. 

Vi samarbetar självklart med andra avdelningar inom bolaget och med olika underentreprenörer.
Vid allvarlig händelse utanför normal arbetstid har vi avtal med en fastighetsjour som kan göra en akut utryckning och om det behövs tar vår egen personal över ärendet nästkommande dag.  

 

Ansvariga för fastighetsförvaltning och service:

Anders Binett, Chefsförvaltare - förvaltare verksamhetslokaler
anders.binett@nybo.se

Elina Gustafsson, Förvaltare Bostäder
elina.gustafsson@nybo.se

Björn Wredenmark, Förvaltningsstöd
bjorn.wredenmark@nybo.se 

 

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun