Dina personuppgifter

Tidigare fanns det regler för hur personuppgifter i personuppgiftslagen, PUL, skulle hanteras men från och med den 25 maj 2018 är det nya EU-regler som gäller. Vi på Nybo är skyldiga att följa reglerna i GDPR, för att skydda ditt privatliv och din personliga integritet. 

Som hyresvärd har vi ett behov av att använda personuppgifter i vår verksamhet, detta för att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt för dig som hyresgäst och sökande. Nybo behandlar personuppgifter så som för- och efternamn, adress, postnummer, postort, telefonnummer, e-postadresser och personnummer. 

Här är några exempel på när Nybo använder personuppgifter: 

När du söker en bostad hos oss behandlas personuppgifter för att ge dig som bostadssökande möjligheter att göra en intresseanmälan för en bostad. Personuppgifter får också användas i syfte att informera, samla in för statistik eller för att bedöma den sökandes lämplighet, till exempel genom en kreditupplysning.

När ett hyresförhållande pågår får Nybo behandla personuppgifter för att kunna fullgöra de skyldigheter som vi som hyresvärd har gentemot dig som hyresgäst. Till exempel för att kunna ge dig information, aviseringar och annat som hör till den löpande förvaltningen. 

Under hyresförhållandet kommer personuppgifter att behandlas vid eventuella betalningsförsummelser eller störningar i boendet. Ytterligare personuppgifter kan behövas inhämtas för att kunna styrka rättsliga anspråk med anledning av hyresavtalet. Så är fallet till exempel med noteringar om exempelvis användning av lägenheten i strid mot ändamålet som vid t.ex. misstanke om otillåten andrahandsuthyrning eller otillåten överlåtelse. 

Ibland lämnar Nybo personuppgifter till exempel till entreprenörer som hjälper till vid låsbyten, säkerhetsföretag som håller ditt bostadsområde säkert och företag som håller ordning på våra hyressystem. I sådana fall ser vi självklart till att dina uppgifter skyddas. 

Registreringar om till exempel störningsärenden får innehålla beskrivningar av händelsen och iakttagelser som gjorts. 

Hyresgästen har under vissa förutsättningar möjlighet att hyra ut sin lägenhet i andra hand, hyra lägenhet eller överlåta lägenheten om hyresvärden lämnat tillstånd till det. En ansökan ska då lämnas till hyresvärden. Ansökningsförfarandet innebär då att ytterligare personuppgifter behandlas, det vill säga uppgifter om den som hyr i andra hand. 

För de som har anmält autogiro för betalning av hyra behandlar vi era bankkontonummer.


Som registrerad har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och få personuppgifter flyttade från vårt system till annan aktör.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du får bra, snabb och korrekt service av oss som hyresvärd. Därför vill vi naturligtvis att du kontaktar oss även när du har frågor som gäller dina personuppgifter. Kontakta oss

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan lämna dina klagomål genom att gå in på https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/.


GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation och gäller i hela EU och har till syfte att skapa en likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Har du frågor? 

Har du ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss

Läs mera:

Integritetsskyddsmyndigheten

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun