Omvandlingen av Skogsvägen 3-27

Bakgrund

Våren 2019 genomfördes en utredning gällande en omfattande renovering av lägenheterna på Skogsvägen 3–27 som sedan styrelsen beslutade om.

Våren 2020 upptäcktes två stycken vattenskador i två lägenheter och vid åtgärdsarbetet av dessa upptäcktes tillskjutande markfukt i fastigheterna. Det genomfördes åtgärder mot detta men utan lyckat resultat.

Nybos ledning fick då i uppdrag att undersöka nya alternativ för fastigheterna på Skogsvägen 3-27 där ett av alternativen var en fullständig renovering av fastigheterna. Efter en grundlig utredning som visade att kostnaden skulle bli nästintill lika stor vid en renovering som att bygga nya hus, togs beslutet att bygga 102 helt nya lägenheter på samma plats som husen står idag.

 

Om projektet

Omvandlingen av skogsvägen 3-27 kommer att ske i två etapper. Skogsvägen 17-27 (första gården) kommer att ingå i första etappen och Skogsvägen 3-15 (andra gården) i andra etappen. Etapp 1 kommer att pågå under 2022-2023 och etapp 2 2023-2024.

Under byggtiden kommer samtliga hyresgäster att erbjudas boende i andra lägenheter. Husen kommer sedan att saneras från miljöfarliga ämnen och därefter rivas. Därefter väntar markarbeten innan man kan påbörja byggnationen av de nya husen.

Genom att bygga nya hus kommer lägenheternas standard att höjas till dagens standard och uppnå kraven för energieffektiva hus, vilket ligger i linje med de miljömål Nybo och Nykvarns kommun har. Tillgängligheten kommer även att öka i fastigheterna genom att det kommer att finnas hiss i varje hus.

 

Vad har hänt hitintills i projektet

Under våren 2022 evakuerade vi samtliga hyresgäster i etapp 1 till evakueringslägenheter. Därefter startade rivningen av de tre husen som ingår i etapp 1. När rivningen var klar och materialet borttransporterat tog markarbetena vid. Vi har gjutit samtliga plattor i etapp 1 och stommen/väggelement är på plats på samtliga hus. Två av fyra hus har fått tak monterat. Arbetet med undercentralen som ska förse dessa fyra hus med värme och varmvatten pågår. Projektet följer tidplanen.

Hyressättning

Lägenhetstyp      Kvm      Hyra/per månad
1rok                   35,6      Mellan 6650 kr – 7043 kr
1rok                   39,5      Mellan 7034 kr – 7427 kr
1rok                   43,6      7337 kr
2rok                   55,0      Mellan 9149 kr – 9542 kr
3rok                   70,0      Mellan 11 018 kr – 11 411 kr

Hyrorna är differentierade beroende på vilken våning lägenheten är placerad på där billigaste hyran är på bottenplan. Publicering av lediga objekt på hemsidan kommer att ske under Maj månad.

Bostadstillägg hos pensionsmyndigheten - klicka här

Bostadstillägg hos Försäkringskassan - klicka här

Frågor och svar
1. När sker inflyttning till nyproduktion?
Vi följer tidplanen och planerad inflytt är i början av oktober
2. Hur sker flytten till Etapp 1?
Nybo kommer stå för flytt och transport av kartonger samt flytt av era möbler för våra befintliga hyresgäster. Packa får du som hyresgäst göra själv. Kartonger samt packpapper kommer köras ut till samtliga hyresgäster i under vecka 33.
3. Behöver jag som hyresgäst flyttstäda?
Nej, du som flyttar från evakuering behöver ej flyttstäda, det utförs av en städentreprenör. Du som flyttar från etapp 2 till etapp 1 behöver ej städa din lägenhet men det är viktigt att lägenheten töms från allt lösöre samt eventuella sopor.

PDF format, klicka här

Aktuellt just nu

Vi börjar närma oss inflytt i första etappen och information kommer gå ut till våra befintliga hyresgäster under vecka 31 gällande tid för flytt och praktisk information inför flytt. Se även packinstruktioner nedan. Ta gärna kontakt med Elina Gustafsson, 0700808412 alt. elina.gustafsson@nybo.se vid frågor.

Packinstruktioner

Är du intresserad av att hyra en nyproducerad lägenhet i centrala Nykvarn om 2rok eller 3rok med inflytt från 1:a Oktober 2023? Anmäl dig då i vår bostadskö och anmäl ditt intresse på de lägenheter vi publicerar löpande här på vår hemsida.

 

Inspirationsbilder från arkitekten

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-55 50 14 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun