Omvandlingen av Skogsvägen 3-27

Bakgrund

Våren 2019 genomfördes en utredning gällande en omfattande renovering av lägenheterna på Skogsvägen 3–27 som sedan styrelsen beslutade om.

Våren 2020 upptäcktes två stycken vattenskador i två lägenheter och vid åtgärdsarbetet av dessa upptäcktes tillskjutande markfukt i fastigheterna. Det genomfördes åtgärder mot detta men utan lyckat resultat.

Nybos ledning fick då i uppdrag att undersöka nya alternativ för fastigheterna på Skogsvägen 3-27 där ett av alternativen var en fullständig renovering av fastigheterna. Efter en grundlig utredning som visade att kostnaden skulle bli nästintill lika stor vid en renovering som att bygga nya hus, togs beslutet att bygga 102 helt nya lägenheter på samma plats som husen står idag.

 

Om projektet

Omvandlingen av skogsvägen 3-27 kommer att ske i två etapper. Skogsvägen 17-27 (första gården) kommer att ingå i första etappen och Skogsvägen 3-15 (andra gården) i andra etappen. Etapp 1 kommer att pågå under 2022-2023 och etapp 2 2023-2024.

Under byggtiden kommer samtliga hyresgäster att erbjudas boende i andra lägenheter. Husen kommer sedan att saneras från miljöfarliga ämnen och därefter rivas. Därefter väntar markarbeten innan man kan påbörja byggnationen av de nya husen.

Genom att bygga nya hus kommer lägenheternas standard att höjas till dagens standard och uppnå kraven för energieffektiva hus, vilket ligger i linje med de miljömål Nybo och Nykvarns kommun har. Tillgängligheten kommer även att öka i fastigheterna genom att det kommer att finnas hiss i varje hus.

Aktuellt

Grovrivning på första gården pågår.

Markarbeten påbörjas i juni. 


 

Sommaröppettider Platskontor, Skogsvägen 11

Kontoret är öppet på  torsdagar 14:00 - 16:00

Följande veckor är platskontoret stängt - Vecka 21-23 och 28-32. Dessa veckor når ni oss på Norra Stationsvägen 26 eller på telefon 08-5550 1450 (alternativt mejla oss på info@nybo.se) 

Välkommen!

 

 

 

 

 

Några inspirationsbilder från vår arkitekt

HEM | KONTAKT | FRÅGOR & SVAR | JOBBA HOS OSS

 

  08-555 014 50 

  info@nybo.se

 

En del av

Logotype för Nykvarns kommun